Doelgroepen

Inzicht krijgen in het ontstaan van files is een belangrijk onderdeel van het data-analyseteam. Meestal is de directe aanleiding (de ‘trigger’) een ongeval, rijgedraging of een bepaalde instelling van een verkeerssysteem. Maar een file is alleen mogelijk doordat er een hoge intensiteit van het verkeer voorkomt op die locatie.

Met gedragsbeïnvloedingsprogramma’s probeert De Verkeersonderneming de druk op een aantal fileknelpunten te verlagen. Daarom steekt het data-analyseteam veel tijd in het opdoen van inzichten in groepen gebruikers van de infrastructuur op de knelpunten (de locaties en tijdstippen waar de kiem van de file ontstaat). Door op basis van die kennis de juiste doelgroepen te kiezen voor de beïnvloedingscampagnes is het effect en de efficiëntie van de inspanningen van De Verkeersonderneming zo hoog mogelijk.

Een aantal voorbeelden van die inzichten zijn:

Routes
Routes die gereden worden over knelpunten in het netwerk. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van (geanonimiseerde) kentekencameradata en/of van Floating Car Data. Hieronder vallen ook herkomst en bestemming voor zover dat bekend is. Lees verder.

Postcodeonderzoeken
Postcodeonderzoeken op basis van informatie die is aangeleverd door werkgevers. Lees verder.

Frequentie van gebruik
Frequentie van gebruik. Zijn de gebruikers van een knelpunt incidentele reizigers of zijn het dagelijkse forenzen. Lees verder.

Doelgroepinformatie
Doelgroepinformatie in relevante karakteristieken zoals (verdeling van) leeftijdscategorieën en het doel van de reis. Lees verder.

Partners