Doelgroepinformatie

In een aantal andere voorbeelden geven we aan hoe de doelgroepen die voor een bepaald project het meest relevant zijn in kaart te brengen op basis van o.a. herkomst, bestemming incidenteel/frequent gebruik. Het is echter mogelijk die doelgroepen nog specifieker in kaart te brengen op basis van project-specifieke wensen. Daarbij wordt dan gebruikt gemaakt van datasets die vrij beschikbaar zijn of beschikbaar zijn bij een overheid (zoals Gemeente). Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Autobezit (aantal auto’s geregistreerd op naam bij RDW) per postcodegebied (interessant voor bijvoorbeeld een deel-auto project)
  • Etniciteit op basis van CBS data (intersssant voor de keuze voor de juiste marketingmix)
  • Gemiddeld inkomen per postcode (interessant voor keuze van aanbod aan reisalternatieven)
  • Aantal werkzoekenden per gebied (interessant bij bepalen reismotieven en -alternatieven)
  • Inzicht in drijfveren op basis van onderzoek door marketingbureaus (voor keuze media en boodschap)
  • CBS-gegevens over bevolkingsdemografie (zoals leeftijd, opleiding, samenstelling huishouden, etc.), maar ook CBS-onderzoekgegevens zoals (on)veiligheidsbeleving
  • Gegevens die beschikbaar zijn over ondernemingen in een gebied (bedrijfstak, aantal werknemers, etc.)

Partners