Instellingen verkeerssystemen: Moving Traffic

Moving Traffic is gericht op het verbeteren van de doorstroming op de A20 tussen Knoopunt Kleinpolderplein en Knoopunt Terbregseplein. Met behulp van een lean en agile aanpak worden korte iteraties kleine, proefondervindelijk en snel te realiseren maatregelen op het gebied van systeeminstellingen, kleinschalige infra-aanpassingen gerealiseerd. Dit wordt gedaan in samenwerking met Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Regiodesk Bereik! en TrafficQuest.

Om de doorstroming te verbeteren is eerst het verkeer op de A20 geanalyseerd waaruit de belangrijkste filekiemen naar voren zijn gekomen. Aan de hand van deze informatie zijn er verschillende maatregelen bedacht die zijn beoordeeld op diverse criteria. De belangrijkste maatregelen die geïmplementeerd zijn/worden, zijn het in gebruik nemen van de Toerit Doseer installatie bij oprit Schieplein voor de A20 rechts (van west naar oost), het verwijderen van de doorgetrokken streep tussen rijstrook links en midden, en het plaatsen van een Toerit Doseer Installatie bij Oprit Crooswijk voor de A20 links (van oost naar west).

De TDI’s schakelen automatisch uit als de reistijd op vooraf gedefinieerd trajecten op de stedelijke wegen een ingestelde drempelwaarde overschrijdt. Hierdoor wordt de overlast die de TDI op het onderliggend wegennet veroorzaakt tot een minimum beperkt.

Partners