Maastunnel

Één van de zaken die van belang zijn bij het bepalen van de juiste doelgroepen is de frequentie waarin weggebruikers gebruik maken van een knelpunt. Dit is van belang, omdat het aantal dagen per week dat iemand over het knelpunt van invloed is op de effectiviteit: als iemand die 5 maal per week in de spits rijdt voortaan de spits mijdt levert dat meer spitsmijdingen op dan wanneer iemand maar één keer per week in de spits met de auto reist. Kentekencamera’s (zoals die voorheen werden gebruikt bij spitsmijdprojecten en nu worden gebruikt in het Monitoringssysteem van de gemeente Rotterdam (MoRo) registreren alle voertuigen die passeren. De kentekens worden geanonimiseerd, maar zijn wel te volgen over de tijd. Hierdoor is het mogelijk om vast te stellen hoe vaak men gebruik maakt van de punten waar de camera’s hangen.
frequentie-maastunnel.jpg
In bovenstaande grafiek is het aantal passages van verkeer in één week afgezet tegen het aantal passages van unieke voertuigen in het hele jaar. Bij onderzoek naar de doelgroepen voor mobiliteitsmanagement vanwege de sluiting van de Maastunnel in 2017-2019 kwam naar voren dat er veel meer incidenteel verkeer door de Maastunnel rijdt in avondspitsen dan verwacht. In de avondspits bleek maar liefst 60% van het verkeer minder dan één keer per week door de tunnel te rijden. Het aandeel van het verkeer dat drie keer per week of vaker door de tunnel rijdt bleek zelfs maar 10% te zijn. Dat waren aantallen die heel anders zijn dan vooraf werd verwacht.

Partners